Servis

Firma PRAŽSKÉ VÝTAHY s.r.o. zajišťuje servis všech typů výtahů v rozsahu dle platných norem a předpisů.

Rozsah a četnost prací na jednotlivých výtazích je určena normami, stářím výtahu, četností používání a požadavky zákazníka. Ani jedno z těchto kritérií není nadřazeno ostatním.

Rozsah prací se dělí do čtyř základních skupin:

Zkoušky a prohlídky

Provozní prohlídky

Provádějí se na starších výtazích, ale na přání zákazníka je provádíme také na výtazích nových. Četnost provozních prohlídek je u osobních osobonákladních výtahů (všechny s přepravou osob) jednou za čtrnáct dní. U nákladních výtahů je četnost jednou měsíčně. Rozsah činnosti je předepsán ČSN 27 4002 a skládá se převážně z vizuální kontroly výtahu a zaznamenání stavu do knih.

Odborné prohlídky

Provádějí se na všech typech výtahů. Četnost je určena stářím, zda je určen pro širokou veřejnost nebo úzký okruh uživatelů a zda je s přepravou osob nebo ne (viz tab).

Druh výtahuLhůty provádění Odborných prohlídek v měsících
 Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Osobní - Budovy s volným přístupem veřejnosti32
Osobní - Budovy s omezeným přístupem veřejnosti43
Nákladní66

Odborné zkoušky

Nejsou běžně zařazeny v paušální platbě za servis z důvodu tříletých resp. šestiletých intervalů. Četnost jedenkrát za tři roky se vztahuje na výtahy s přepravou osob a četnost jedenkrát za šest let se týká nákladních výtahů. Rozsah prací je uveden v ČSN 27 4007.

Inspekční prohlídky

Provádí je autorizovaná osoba např. Strojírenský zkušební ústav nebo ITI TÜV. Inspekční prohlídky slouží k nezávislé kontrole plnění povinností servisní organizace a provozovatele výtahu. Četnost je určena stářím výtahu na jedenkrát za šest let.

Pravidelná preventivní údržba

Seřízení

Pravidelná kontrola a seřízení jednotlivých částí výtahu

Mazání

Četnost mazání je určena mazacím plánem, který je součástí dokumentace k výtahu, četností používání výtahu a určením revizního technika. Minimální četnost prací je jedenkrát za měsíc.

Opravy

Provádíme je na telefonické vyžádání. Rozsah oprav zahrnuty v paušální platbě za servis je na domluvě mezi zákazníkem a firmou PRAŽSKÉ VÝTAHY s.r.o. Nahlášení opravy je možno 24 hodin denně. Nástup na opravu je dle domluvy se zákazníkem možný již od jedné hodiny od nahlášení. Standardní nástup do čtyř hodin od nahlášení.

24 hodinová pohotovost - vyproštění

Do 60 min. od nahlášení na pohotovostní číslo přijede náš technik na místo a provede vyproštění uvízle osoby z výtahu. Majitelé výtahů s kterými máme servisní smlouvu mohou v případě pohotovostního zásahu volat na smluvené číslo.

Pohotovostní vozidlo

Pohotovostní vozidlo

Kouřimská 18, Praha

Kouřimská 18, Praha

Stroj výtahu

Stroj výtahu

Obrázek
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - SEO
Výtahy | Výtah | Osobní výtahy | Nákladní výtahy